Putovanie Talianskom – Assisi a Rím

termín pre Vás pripravujeme
3x ubytovanie
3x raňajky
autobusom

Objavte s nami Večné mesto – Rím – historický, umelecký, kresťanský…, Vatikán – malé územie s rozlohou 0,44 km2 s hodnotne neoceniteľnými pamiatkami a Assisi – miesto, ktoré je poznačené životom svätého Františka a svätej Kláry a kde je pochovaný blahoslavený Carlo Acutis.

Púť duchovne obohatí a sprevádza Bruno Branislav Donoval OP – riaditeľ Rádia Mária Slovensko!

 

 

Program*

1. deň: V dopoludňajších hodinách odchod zo Slovenska do Talianska.

2. deň: Príchod do Assisi (9 hod. prestávka), sv. omša, prehliadka Baziliky sv. Františka, Kostola sv. Kláry, návšteva hrobu blahoslaveného Carla Acutisa, následne návšteva Baziliky Panny Márie Anjelskej s Porciunkulovou bazilikou. V popoludňajších hodinách príchod do Ríma, ubytovanie, nocľah.

3. deň: Rím – po raňajkách celodenná prehliadka Ríma (kombinácia pešej prehliadky s presunmi prostriedkami verejnej dopravy). Prehliadka Baziliky Santa Maria Maggiore, Lateránskej baziliky (hlavná rímska bazilika) a Svätých schodov, Baziliky sv. Klementa, v ktorej sú uložené pozostatky sv. Cyrila, Koloseum, Forum Romanum, sv. omša, nocľah.

4. deň: Vatikán – po raňajkách dopoludnia účasť na audiencii u Svätého Otca Františka. Po ukončení prehliadka Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Fakultatívne možnosť výstupu na kupolu baziliky, vatikánske múzeá, Anjelsky hrad, sv. omša, nocľah.

5. deň: Po raňajkách prehliadka Baziliky sv. Pavla, Španielske námestie, Fontána di Trevi, Pantheon. V popoludňajších hodinách voľný program, sv. omša, odchod na Slovensko.

6. deň: Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

*Zmena programu vyhradená! Minimálny počet účastníkov je 35 osôb. 

 

Objednať

Cena obsahuje:

 • doprava moderným klimatizovaným autobusom,
 • 3 x ubytovanie v hoteli/pútnickom dome v blízkosti Ríma,
 • 3 x raňajky,
 • sprievodca.

Cena neobsahuje:

 • cestovné lístky na metro (cca 100 minút / 2 €, od 20 € / 72 hod.),
 • vstupy turistického autobusu 20 €/osoba,
 • audiosprievodca od 2,5 €/deň,
 • miestna pobytová taxa 5 € / noc,
 • komplexné cestovné poistenie pre osoby do 70 rokov (2 €/deň),
 • príplatok za jednoposteľovú izbu (povinný príplatok, ak niekto cestuje sám),
 • možnosť doobjednať večeru pre skupinu (20 € / osoba / deň),
 • vstupy do jednotlivých pamiatok a múzeí (Koloseum od 15 €, Vatikánske múzeá od 25 €, Kopula chrámu sv. Petra od 10 €.

Objednávka na tento zájazd už nie je možná...