Kontakt 2020-01-03T15:58:29+00:00

Kontakt

ŠOLTÉS TRAVEL, s.r.o.

Sídlo
082 13 Tulčík 193, okr. Prešov

IČO
47 471 263

Číslo účtu vo VÚB, a.s.
SK96 0200 0000 0031 9647 6855

Email

Zájazdy: info@soltestravel.sk

Medzinárodná autobusová doprava: bus@soltestravel.sk

Mgr. Michal Šoltés
+421 903 604 488

PhDr. Miroslava Šoltés, PhD.
+421 902 819 392