Kontakt 2021-04-06T18:28:31+02:00

Kontakt

ŠOLTÉS TRAVEL, s.r.o.

Sídlo
082 13 Tulčík 193, okr. Prešov

IČO
47 471 263

Číslo účtu v TATRA BANKA, a.s.
SK98 1100 0000 0029 4009 2020

Email

Zájazdy: info@soltestravel.sk

Medzinárodná autobusová doprava: bus@soltestravel.sk

Mgr. Michal Šoltés
+421 903 604 488

PhDr. Miroslava Šoltés, PhD.
+421 902 819 392