Kontakt 2022-08-17T00:03:48+02:00

Kontakt

ŠOLTÉS TRAVEL, s.r.o.

Sídlo
082 13 Tulčík 193, okr. Prešov

IČO
47 471 263

DIČ / IČ DPH 
2023906082 / SK2023906082

Číslo účtu v TATRA BANKA, a.s.
SK98 1100 0000 0029 4009 2020

Email

Zájazdy: info@soltestravel.sk

Medzinárodná a vnútroštátna zájazdová autobusová doprava: bus@soltestravel.sk

Mgr. Michal Šoltés
+421 903 604 488

Mgr. Michal Šoltés – BiH +387 63 224 594

PhDr. Miroslava Šoltés, PhD.
+421 902 819 392