Zájazd do Ríma, kde Vám stačia len 2 dni dovolenky!

249€
04.05.2019
08.05.2019
2x ubytovanie
2x polpenzia
autobusom

Objavte s nami Večné mesto – Rím – historický, umelecký, kresťanský… a Vatikán – malé územie s rozlohou 0,44 km2 s hodnotne neoceniteľnými pamiatkami… a na to všetko Vám stačia len 2 dni dovolenky!

Program*

1. deň: V dopoludňajších hodinách odchod zo Slovenska do Talianska.

2. deň: V raných hodinách príchod do Ríma, prehliadka Vatikánu – prehliadka Baziliky sv. Petra s fakultatívnou možnosťou výstupu na kupolu baziliky, možnosť spoločnej modlitby Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom, prestávka na obed, Vatikánske múzeá, Sixtínska kaplnka, Anjelsky hrad (externe). Presun mestskou hromadnou dopravou na ubytovanie, večera, nocľah.

3. deň: Rím – po raňajkách presun mestskou hromadnou dopravou na celodennú prehliadku Ríma. Prehliadka Baziliky Santa Maria Maggiore, Lateránskej baziliky (hlavná rímska bazilika) a Svätých schodov, Baziliky sv. Klementa, v ktorej sú uložené pozostatky sv. Cyrila, Koloseum, Forum Romanum, presun mestskou hromadnou dopravou na ubytovanie, večera, nocľah.

4. deň: Po raňajkách naloženie batožiny do autobusu, presun mestskou hromadnou dopravou do Ríma – prehliadka Baziliky sv. Pavla, Španielske námestie, Fontána di Trevi, Pantheon. Prestávka na obed, voľný program. V podvečerných hodinách odchod na Slovensko.

5. deň: Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

*Zmena programu vyhradená!
Rezervovať

Cena obsahuje:

  • doprava moderným klimatizovaným autobusom,
  • 2 x ubytovanie v blízkosti Ríma,
  • 2 x raňajky,
  • 2 x večera,
  • miestna taxa za ubytovanie,
  • odborný a technický sprievodca.

Cena neobsahuje:

  • komplexné cestovné poistenie (2 €/deň),
  • vstupy do jednotlivých pamiatok a múzeí (Koloseum od 10 €, Vatikánske múzeá od 15 €, Kopula chrámu sv. Petra od 5 €,
  • cestovné lístky na metro (cca 100 minút / 1,50 € ).