Rezervované farnosťou

Medžugorie v júni 2024

330€
08.06.2024
15.06.2024
5x ubytovanie
5x polpenzia
autobusom

…a všetko sa to začalo vo večerných hodinách 24. júna 1981, kedy štyri dievčatá a dvaja chlapci uvideli prekrásne zjavenie s dieťaťom v náručí… Poďte s nami na miesta, kde sa odvtedy zjavuje Panna Mária, ktorá neustále pozýva na pokoj, obrátenie a posilnenie viery skrze modlitbu a pôst.

 

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 13. jún 1985

„Drahé deti! Do výročia zjavení vás pozývam: vy, farnosť, viacej sa modlite a nech je vaša modlitba znakom odovzdania sa Bohu. Drahé deti, viem, že ste všetci unavení; nie, neviete sa mi odovzdať. V týchto dňoch sa mi úplne odovzdajte! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

ORGANIZÁCIA PÚTE

Rámcový program zájazdu*

1. deň – odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách.

2. deň – Zastávka pri mori na Makarskej riviére (9-hod.) podľa počasia, príchod do Medžugoria, ubytovanie sa, potom večera a večerný modlitbový program v Medžugorí.

3. – 6. deň – program v Medžugorí.

7. deň – raňajky, odubytovanie sa, odchod z Medžugoria na na Makarskú riviéru (9-hodinová prestávka), v podvečerných hodinách odchod na Slovensko.

8. deň – príchod na Slovensko.

Doprava

Doprava do Medžugoria je zabezpečená klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov.

V rámci východného Slovenska patríme ku malej skupine dopravcov s novým, moderným a luxusným autobusom preto sa nehanbíme, aký autobus Vám pristavíme a Vy sa nehanbíte, z čoho vystupujete! Prinášame vysoký štandard pre služby prepravy v cestovnom ruchu.

Po ceste sú stanovené bezpečnostné prestávky a podľa ponuky pútí v letných mesiacoch a v závislosti od počasia aj 9 hodinová prestávka pri mori na Makarskej riviére cestou tam aj späť. Pri vycestovaní do Medžugoria (Bosna a Hercegovina) je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, ktorého platnosť je ešte minimálne 90 dní od vstupu do krajiny.

Trasy

Trasa do Medžugoria závisí od zloženia pútnikov. Nástupné miesta sú po týchto alternatívnych trasách:

  1. Prešov – Košice – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie

Ubytovanie

Ubytovanie v Medžugorí je zabezpečené na súkromí, ktoré sa nachádza cca 150 m od Kostola sv. Jakuba (do 5 minút peši kľudnou chôdzou). V ponuke sú dvoj a trojposteľové klimatizované izby s vlastnou sprchou a toaletou. Polpenzia je zložená z raňajok a teplých večerí s nápojmi. Na ubytovaní je dostupné WIFI pripojenie.

Poistenie

Pri vycestovaní do Medžugoria je nutné, aby boli všetci účastníci poistení, inak nebude možné ich vycestovanie do zahraničia. Poistenie je možné zabezpečiť si individuálne alebo prostredníctvom našej spoločnosti.

Program

MODLITBOVÝ PROGRAM

Celoročný modlitbový program a sviatosť zmierenia v Medžugorí je zložený z tichej poobedňajšej poklony v adoračnej kaplnke, zo svätých ružencov, svätej omše, poklone k Najsvätejšej sviatosti oltárnej a poklone svätému krížu.

ĎALŠÍ PROGRAM

Výstup na Križevac a na Vrch zjavenia Podbrdo, prednášky a svedectvá podľa aktuálnej dostupnosti – komunita Čenakolo, Partick a Nancy, Goran Čurkovič, Terézia Gažiová zo Svetla Máriinho a iné.

FAKULTATÍVNE VÝLETY (s doplatkom)

Mostar, Kravické vodopády, Tihalina a iné.

*Zmena programu vyhradená! Minimálny počet účastníkov je 35 osôb. Zájazd je organizovaný v zmysle platných opatrení v daných krajinách v súvislosti s COVID-19.
Objednať

Cena obsahuje:

  • doprava moderným klimatizovaným autobusom = 178 €,
  • 5 x ubytovanie s polpenziou v blízkosti kostola (5 min., 150 m) = 150 € (platí sa v Medžugorí),
  • povinný poplatok za tlmočenie v Medžugorí = 2 € (platí sa v Medžugorí),
  • sprievodca.

Cena neobsahuje:

  • komplexné cestovné poistenie (3,00 €/deň/do 70 rokov),
  • jednoposteľová izba – podľa dostupnosti s doplatkom,
  • fakultatívne výlety mimo programu.

Objednávka na tento zájazd už nie je možná...