Medžugorie 2022 – púť pre skupiny a farnosti

240€ 250€
termín podľa dohody
5x ubytovanie
5x polpenzia
autobusom

…a všetko sa to začalo vo večerných hodinách 24. júna 1981, kedy štyri dievčatá a dvaja chlapci uvideli prekrásne zjavenie s dieťaťom v náručí… Poďte s nami na miesta, kde sa odvtedy zjavuje Panna Mária, ktorá neustále pozýva na pokoj, obrátenie a posilnenie viery skrze modlitbu a pôst.

…a všetko sa to začalo vo večerných hodinách 24. júna 1981, kedy štyri dievčatá a dvaja chlapci uvideli prekrásne zjavenie s dieťaťom v náručí… Poďte s nami na miesta, kde sa odvtedy zjavuje Panna Mária, ktorá neustále pozýva na pokoj, obrátenie a posilnenie viery skrze modlitbu a pôst.

 

ORGANIZÁCIA PÚTE

Rámcový program zájazdu*

1. deň – odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách.

2. deň – príchod do Medžugoria v dopoludňajších hodinách. Po príchode a ubytovaní sa je plánovaný odpočinok, večera a večerný modlitbový program v Medžugorí.

3. – 6. deň – program v Medžugorí.

7. deň – raňajky, v obedňajších hodinách odchod z Medžugoria.

8. deň – príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.

Doprava

Doprava do Medžugoria je zabezpečená klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov.

V rámci východného Slovenska patríme ku malej skupine dopravcov s novým, moderným a luxusným autobusom preto sa nehanbíme, aký autobus Vám pristavíme a Vy sa nehanbíte, z čoho vystupujete! Prinášame vysoký štandard pre služby prepravy v cestovnom ruchu so zvýšeným poistným krytím PZP.

Po ceste sú stanovené bezpečnostné prestávky a vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je cez Chorvátsko plánovaný len tranzit – tzn. bez 9 hodinovej prestávky pri mori na Makarskej riviére cestou tam aj späť.

Podmienky vstupu do Bosny a Hercegoviny a návratu na Slovensko nájdete v našom blogu

Medžugorie (Bosna a Hercegovina) a cestovateľský semafor 2021 – platné od 21.06.2021 – ŠOLTÉS TRAVEL (soltestravel.sk)

Trasy

Trasa do Medžugoria závisí od zloženia pútnikov. Nástupné miesta sú zvyčajne po týchto alternatívnych trasách:

 1. Prešov – Košice – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie
 2. Prešov – Poprad – Ružomberok – Žilina – Trnava – Bratislava – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie
 3. Prešov – Poprad – Ružomberok – Banská Bystrica – Nitra – Bratislava – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie

Ubytovanie

Trasa do Medžugoria závisí od zloženia pútnikov. Nástupné miesta sú zvyčajne po týchto alternatívnych trasách:

 1. Prešov – Košice – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie
 2. Prešov – Poprad – Ružomberok – Žilina – Trnava – Bratislava – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie
 3. Prešov – Poprad – Ružomberok – Banská Bystrica – Nitra – Bratislava – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie

Ubytovanie

Ubytovanie v Medžugorí je zabezpečené na súkromí, ktoré sa nachádza cca 600 m od Kostola sv. Jakuba (do 10 minút peši kľudnou chôdzou). V ponuke sú dvoj a trojposteľové klimatizované izby s vlastnou sprchou a toaletou. Polpenzia je zložená z raňajok a teplých večerí s nápojmi.

Poistenie

Pri vycestovaní do Medžugoria je nutné, aby boli všetci účastníci poistení, inak nebude možné ich vycestovanie do zahraničia. Poistenie je možné zabezpečiť si individuálne alebo prostredníctvom našej spoločnosti.

Program

MODLITBOVÝ PROGRAM

Celoročný modlitbový program a sviatosť zmierenia v Medžugorí je zložený z tichej poobedňajšej poklony v adoračnej kaplnke, zo svätých ružencov, svätej omše, poklone k Najsvätejšej sviatosti oltárnej a poklone svätému krížu.

ĎALŠÍ PROGRAM

Výstup na Križevac a na Vrch zjavenia Podbrdo, prednášky, svedectvá komunity Čenakolo, a iné.

*Zmena programu vyhradená! Minimálny počet účastníkov  v skupine je 40 osôb. Zájazd je organizovaný v zmysle platných opatrení v daných krajinách v súvislosti s COVID-19.
Objednať zájazd

Cena obsahuje:

 •  doprava moderným klimatizovaným autobusom = 135 €,
 • 5 x ubytovanie s polpenziou v blízkosti kostola (10 min., 600 m) = 115 € (platí sa v Medžugorí),
 • povinný poplatok za tlmočenie v Medžugorí,
 • sprievodca.
  • doprava moderným klimatizovaným autobusom = 120 €,
  • 4 x ubytovanie s polpenziou v blízkosti kostola (10 min., 600 m) = 80 € (platí sa v Medžugorí),
  • poistenie liečebných nákladov do 69 rokov,
  • sprievodca.

Cena neobsahuje:

 • komplexné cestovné poistenie (2,00 €/deň),
 • fakultatívne výlety mimo programu.

  Objednávka zájazdu:  Osobné údaje objednávateľa:

  Adresa:

  Kontaktné údaje:

  Komplexné cestovné poistenie:

  Miestenka v prvej polovici autobusu:

  Je objednávateľ zájazdu zároveň cestujúcim?

  Pridať spolucestujúceho:


  Poznámky: