rezervované pre skupinu

Púť do Medžugoria v apríli 2023

225€
16.04.2023
20.04.2023
2x ubytovanie
2x polpenzia
autobusom

…a všetko sa to začalo vo večerných hodinách 24. júna 1981, kedy štyri dievčatá a dvaja chlapci uvideli prekrásne zjavenie s dieťaťom v náručí… Poďte s nami na miesta, kde sa odvtedy zjavuje Panna Mária, ktorá neustále pozýva na pokoj, obrátenie a posilnenie viery skrze modlitbu a pôst.

 

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,  17. apríl 1986

„Drahé deti! Ste zaujatí materiálnymi vecami, ale v materiálnom stratíte všetko, čo vám Boh chce darovať. Pozývam vás, drahé deti, aby ste sa modlili za dary Ducha Svätého, ktoré teraz potrebujete, aby ste mohli svedčiť o mojej prítomnosti na tomto mieste a vo všetkom, čo vám dávam. Drahé deti, odovzdajte sa mi, aby som vás mohla celkom viesť. Nedajte sa pohltiť materiálnymi vecami. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 

ORGANIZÁCIA PÚTE

Rámcový program zájazdu*

1. deň – odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách.

2. deň – príchod na Vepric – ranná sv. omša, presun do Medžugoria v dopoludňajších hodinách. Po príchode a ubytovaní sa je naplánovaný oddych po ceste a popoludní začneme programom dostupným v daný deň. Večera a večerný modlitbový program v Medžugorí.

3. deň – program v Medžugorí.

4. deň – raňajky, nakladanie batožiny, program v Medžugorí, individuálny obed, večerný modlitbový program v Medžugorí, odchod na Slovensko cca 20:00 hod.

5. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.

Doprava

Doprava do Medžugoria je zabezpečená klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov.

V rámci východného Slovenska patríme ku malej skupine dopravcov s novým, moderným a luxusným autobusom preto sa nehanbíme, aký autobus Vám pristavíme a Vy sa nehanbíte, z čoho vystupujete! Prinášame vysoký štandard pre služby prepravy v cestovnom ruchu.

Po ceste sú stanovené bezpečnostné prestávky a podľa ponuky pútí v letných mesiacoch a v závislosti od počasia aj 9 hodinová prestávka pri mori na Makarskej riviére cestou tam aj späť. Pri vycestovaní do Medžugoria (Bosna a Hercegovina) je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, ktorého platnosť je ešte minimálne 90 dní od vstupu do krajiny.

Trasy

Trasa do Medžugoria závisí od zloženia pútnikov. Nástupné miesta sú po tejto trase:

  1. Prešov – Košice – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie

Ubytovanie

Ubytovanie v Medžugorí je zabezpečené na súkromí, ktoré sa nachádza cca 150 m od Kostola sv. Jakuba (do 5 minút peši kľudnou chôdzou). V ponuke sú dvoj a trojposteľové klimatizované izby s vlastnou sprchou a toaletou. Polpenzia je zložená z raňajok a teplých večerí s nápojmi. Na ubytovaní je dostupné WIFI pripojenie.

Poistenie

Pri vycestovaní do Medžugoria je nutné, aby boli všetci účastníci poistení, inak nebude možné ich vycestovanie do zahraničia. Poistenie je možné zabezpečiť si individuálne alebo prostredníctvom našej spoločnosti.

Program

ĎALŠÍ PROGRAM

Výstup na Križevac a na Vrch zjavenia Podbrdo, výlet do Mostaru, prednášky a svedectvá – komunita Čenakolo, Partick a Nancy, Goran Čurkovič, Terézia Gažiová zo Svetla Máriinho a iné.

FAKULTATÍVNE VÝLETY (s doplatkom)

Kravické vodopády, Tihalina a iné.

*Zmena programu vyhradená! Minimálny počet účastníkov je 40 osôb pre organizovanú skupinu. Zájazd je organizovaný v zmysle platných opatrení v daných krajinách v súvislosti s COVID-19.
Objednať zájazd

Cena obsahuje:

  • doprava moderným klimatizovaným autobusom = 153 €,
  • 2 x ubytovanie s polpenziou v blízkosti kostola (5 min., 300 m) = 70 € (platí sa v Medžugorí),
  • 1x výlet do Mostaru,
  • povinný poplatok za tlmočenie v Medžugorí = 2 € (platí sa v Medžugorí),
  • sprievodca.

Cena neobsahuje:

  • komplexné cestovné poistenie (2,00 €/deň),
  • jednoposteľová izba – podľa dostupnosti s doplatkom,
  • fakultatívne výlety mimo programu.

Objednávka na tento zájazd už nie je možná...