Medžugorie 2019 – s katechézami pre rozvedených

225€
30.06.2019
07.07.2019
5x ubytovanie
5x polpenzia
autobusom

…a všetko sa to začalo vo večerných hodinách 24. júna 1981, kedy štyri dievčatá a dvaja chlapci uvideli prekrásne zjavenie s dieťaťom v náručí… Poďte s nami na miesta, kde sa odvtedy zjavuje Panna Mária, ktorá neustále pozýva na pokoj, obrátenie a posilnenie viery skrze modlitbu a pôst.

 

ORGANIZÁCIA PÚTE

Tento zájazd sprevádza a katechézy bude viesť duchovný otec Peter Fogaš – riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach

Rámcový program zájazdu s katechézami pre rozvedených*

1. deň – 30/06/2019 – odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách.

2. deň – 01/07/2019 – príchod na Vepric (sv. omša, 9-hodinová prestávka s pobytom pri mori v závislosti od počasia), v popoludňajších hodinách odchod do Medžugoria. Po príchode a ubytovaní sa je naplánovaná večera a večerný modlitbový program v Medžugorí.

3. – 6. deň – 02/07 – 05/07/2019 – program v Medžugorí – možnosť zúčastniť sa na zjavení vizionárky Mirjany (02.07.2019), výstup na miesto zjavenia Podbrdo, výstup na Križevac, svedectvá a prednášky (podľa možností – návšteva komunity Cenakolo, Goran Čurkovič, Terézia Gažiová zo Svetla Máriinho, Patrick a Nancy), každodenný medžugorský večerný modlitbový program (sv. ružence, sv. omša, adorácia) a katechézy pre rozvedených – žijúcich sami, nesviatostne sobášených, manželov v kríze a ich rodinných príslušníkov.

7. deň – 06/07/2019 – raňajky, v ranných hodinách odchod z Medžugoria na Vepric (sv. omša, 9-hodinová prestávka s pobytom pri mori v závislosti od počasia), v podvečerných hodinách odchod na Slovensko.

8. deň – 07/07/2019 – príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách.

Doprava

Doprava do Medžugoria je zabezpečená klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov. Po ceste sú stanovené bezpečnostné prestávky a podľa ponuky pútí v letných mesiacoch a v závislosti od počasia aj 9-hodinová prestávka pri mori na Makarskej riviére cestou tam aj späť. Pri vycestovaní do Medžugoria (Bosna a Hercegovina) je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, ktorého platnosť je ešte minimálne 90 dní od vstupu do krajiny.

Trasa a nástupné miesta

Bardejov – Prešov – Košice – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie

Ubytovanie

Ubytovanie v Medžugorí je zabezpečené na súkromí, ktoré sa nachádza cca 600 m od Kostola sv. Jakuba (do 10 minút peši kľudnou chôdzou). V ponuke sú dvoj a trojposteľové klimatizované izby s vlastnou sprchou a toaletou. Polpenzia je zložená z raňajok a teplých večerí s nápojmi.

Poistenie

Pri vycestovaní do Medžugoria je nutné, aby boli všetci účastníci poistení, inak nebude možné ich vycestovanie do zahraničia. Poistenie je možné zabezpečiť si individuálne alebo prostredníctvom našej spoločnosti.

Program

MODLITBOVÝ PROGRAM

Celoročný modlitbový program a sviatosť zmierenia v Medžugorí je zložený z tichej poobedňajšej poklony v adoračnej kaplnke, zo svätých ružencov, svätej omše, poklone k Najsvätejšej sviatosti oltárnej a poklone svätému krížu.

ĎALŠÍ PROGRAM

Výstup na Križevac a na Vrch zjavenia Podbrdo, prednášky, svedectvá komunity Čenakolo, a iné.

Hlásiť sa je možné aj u pani Slávky Kolesárovej – koordinátorky spoločenstva Hnutie na pomoc rozvedenýcm kresťanom na t. č. 0905 288 845 alebo priamo v CK ŠOLTÉS TRAVEL cez rezervačný formulár.

*Zmena programu vyhradená!

Rezervovať

Cena obsahuje:

  • doprava moderným klimatizovaným autobusom = 125 €,
  • 5 x ubytovanie s polpenziou v blízkosti kostola (10 min., 600 m) = 100 € (platí sa v Medžugorí),
  • povinný poplatok za tlmočenie v Medžugorí,
  • sprievodca.

Cena neobsahuje:

  • komplexné cestovné poistenie (2,00 €/deň),
  • fakultatívne výlety mimo programu (Kravické vodopády, Mostar).