Medžugorie 2020

220€
11.10.2020
17.10.2020
4x ubytovanie
4x polpenzia
autobusom

…a všetko sa to začalo vo večerných hodinách 24. júna 1981, kedy štyri dievčatá a dvaja chlapci uvideli prekrásne zjavenie s dieťaťom v náručí… Poďte s nami na miesta, kde sa odvtedy zjavuje Panna Mária, ktorá neustále pozýva na pokoj, obrátenie a posilnenie viery skrze modlitbu a pôst.

ORGANIZÁCIA PÚTE

Rámcový program zájazdu*

1. deň – odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách.

2. deň – príchod do Medžugoria v dopoludňajších hodinách. Po príchode a ubytovaní sa je naplánovaný oddych po ceste a popoludní začneme programom dostupným v daný deň. Večera a večerný modlitbový program v Medžugorí.

3. – 5. deň – program v Medžugorí.

6. deň – raňajky, nakladanie batožiny, program v Medžugorí, individuálny obed,večerný modlitbový program v Medžugorí, odchod na Slovensko cca 22:00 hod.

7. deň – príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.

Doprava

Doprava do Medžugoria je zabezpečená moderným klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov. Po ceste sú stanovené bezpečnostné prestávky a podľa ponuky pútí v letných mesiacoch a v závislosti od počasia  aj 9-hodinová prestávka pri mori na Makarskej riviére cestou tam aj späť. Pri vycestovaní do Medžugoria (Bosna a Hercegovina) je potrebné preukázať sa platným cestovným pasom, ktorého platnosť je ešte minimálne 90 dní od vstupu do krajiny.

Trasy

Trasa do Medžugoria závisí od zloženia pútnikov. Nástupné miesta sú zvyčajne po týchto alternatívnych trasách:

  1. Prešov – Košice – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie
  2. Prešov – Poprad – Ružomberok – Žilina – Trnava – Bratislava – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie
  3. Prešov – Poprad – Ružomberok – Banská Bystrica – Nitra – Bratislava – Maďarsko – Chorvátsko – Medžugorie

Ubytovanie

Ubytovanie v Medžugorí je zabezpečené na súkromí, ktoré sa nachádza cca 600 m od Kostola sv. Jakuba (do 10 minút peši kľudnou chôdzou). V ponuke sú dvoj a trojposteľové klimatizované izby s vlastnou sprchou a toaletou. Polpenzia je zložená z raňajok a teplých večerí s nápojmi.

Poistenie

Pri vycestovaní do Medžugoria je nutné, aby boli všetci účastníci poistení, inak nebude možné ich vycestovanie do zahraničia. Poistenie je možné zabezpečiť si individuálne alebo prostredníctvom našej spoločnosti.

Program

MODLITBOVÝ PROGRAM

Celoročný modlitbový program a sviatosť zmierenia v Medžugorí je zložený z tichej poobedňajšej poklony v adoračnej kaplnke, zo svätých ružencov, svätej omše, poklone k Najsvätejšej sviatosti oltárnej a poklone svätému krížu.

ĎALŠÍ PROGRAM

Výstup na Križevac a na Vrch zjavenia Podbrdo, prednášky, svedectvá komunity Čenakolo, a iné.

*Zmena programu vyhradená!

Rezervovať

Cena obsahuje:

  • doprava moderným klimatizovaným autobusom = 130 €,
  • 4 x ubytovanie s polpenziou v blízkosti kostola (10 min., 600 m) = 90 € (platí sa v Medžugorí),
  • povinný poplatok za tlmočenie v Medžugorí,
  • sprievodca.

Cena neobsahuje:

  • komplexné cestovné poistenie (2,00 €/deň),
  • fakultatívne výlety mimo programu.