LURDY, LA SALETTE..

450€
termín a program pripravujeme
polpenzia
autobusom

Podrobný program o prehliadke ďalších miest a trasu pre Vás pripravujeme..