Po stopách sv. Jána Pavla II. – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Krakow

69€
termín pre Vás pripravujeme
1x ubytovanie
1x polpenzia
autobusom

„Čas uteká, večnosť čaká…“ Na tieto slová od svojho detstva pozeral Karol Wojtyla zo svojho rodného domu vo Wadowiciach. Poďte s nami na miesta, kde sa narodil, kde žil a ktoré aj navštívil svätý Ján Pavol II. Okrem rodného domu svätého otca navštívime aj Kalwariu Zebrzydowsku, kde sa nachádza chrámový a kláštorný komplex a s týmto pútnym miestom bol silno spätý aj Ján Pavol II. už od svojho detstva. Navštívime aj Lagiewniki – Sanktuárium Božieho milosrdenstva, ktoré svätý otec označil za centrum úcty Božieho milosrdenstva a novovybudované Sanktuárium Jána Pavla II.

 

Predbežný program*

Prvý deň

Odchod z Prešova v ranných hodinách po trase Prešov – Spišská Kapitula – Poprad – Poľsko. Počas cesty, ktorá bude trvať cca. 4 hod., bude niekoľko občerstvovacích zastávok, raňajky aj obed počas dňa je potrebné si zabezpečiť z vlastných zásob. Po príchode na Spišskú Kapitulu nasleduje prehliadka Katedrály sv. Martina, prehliadka kňažského seminára Jána Vojtaššáka a svätá omša. Putovanie pokračuje do Wadowic so zastávkou v ružencovej záhrade v Ludzmierzi a spoločnou modlitbou sv. ruženca. Vo Wadowiciach navštívime Baziliku Panny Márie, v ktorej bol pokrstený Karol Wojtyla, dnes svätý Ján Pavol II. Nasleduje prehliadka rodného domu sv. Jána Pavla II., v ktorom sa nachádza múzeum. Prehliadka s poľským sprievodcom trvá cca. 1 hod. a 10  min. Pred prehliadkou múzea spoločne navštívime cukráreň, do ktorej chodieval aj Karol Wojtyla a pochutnáme si na „kremowke papieskej“. Vstup do múzea s poľským sprievodcom a kremowka papieska sú zahrnuté v cene pútnicko-poznávacieho zájazdu. Po ukončení prehliadky bude presun autobusom na Kalwariu Zebrzydowsku, ktorá je druhým najvýznamnejším pútnickým miestom v Poľsku. Toto miesto dostalo názov aj Poľský Jeruzalem, pretože na úpätiach niekoľkých kopcov je vybudovaných 41 sakrálnych stavieb, ktoré majú pripomínať miesta zo života a pôsobenia Ježiša Krista a Panny Márie v Jeruzaleme – na tomto mieste je zabezpečené ubytovanie s polpenziou.

Druhý deň

Po raňajkách presun autobusom do centra Krakowa. Prehliadka centra s odborným miestnym sprievodcom (hovoriaci slovensky). V poobedňajších hodinách presun do Lagiewnikov v Krakowe. Prehliadka náboženských obvodov v Sanktuáriu sv. Jána Pavla II. a Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva. Časový harmonogram sa upresní po vzájomnej dohode s duchovným sprievodcom, o 15:00 hod. je plánovaná Korunka Božieho Milosrdenstva a sv. omša.

Svätyňa Božieho Milosrdenstva – v areáli sa nachádza kláštor, v ktorom v 30-tych rokoch 20. storočia žila sv. sestra Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom Milosrdenstve. V tomto areáli sa taktiež nachádza kaplnka, v ktorej je umiestnený obraz Božieho Milosrdenstva a relikvie sv. sestry Faustíny a veľkolepá novovybudovaná bazilika Božieho Milosrdenstva.

Centrum sv. Jána Pavla II. „Nebojte sa!“ – táto svätyňa sa nachádza v bezprostrednom susedstve baziliky Božieho Milosrdenstva. Cieľom tohto centra je šíriť a tvorivo rozvíjať učenie sv. Jána Pavla II. V tomto komplexe sa nachádzajú dva chrámy – horný a dolný kostol, v ktorých sú umiestnené relikvie sv. Jána Pavla II.

Vo večerných hodinách príchod do Prešova.

Doprava

Doprava je zabezpečená klimatizovaným autobusom s ponukou teplých a chladených nápojov.

V rámci východného Slovenska patríme ku malej skupine dopravcov s novým, moderným a luxusným autobusom preto sa nehanbíme, aký autobus Vám pristavíme a Vy sa nehanbíte, z čoho vystupujete! Prinášame vysoký štandard pre služby prepravy v cestovnom ruchu.

*Zmena programu vyhradená! Minimálny počet účastníkov je 35 osôb. Zájazd je organizovaný v zmysle platných opatrení v daných krajinách v súvislosti s COVID-19.
Objednať zájazd

Cena obsahuje:

  • 1x ubytovanie s polpenziou na Kalwarii Zebrzydowskej,
  • doprava moderným klimatizovaným autobusom,
  • vstup vo Wadowiciach,
  • prehliadka Sanktuária Božieho Milosrdenstva a Sanktuária sv. Jána Pavla II.,
  • duchovný sprievod.

Cena neobsahuje:

  • komplexné cestovné poistenie (2,00 €/deň)