ASSISI – LORETO – LANCIANO – SAN GIOVANNI ROTONDO – RÍM

410€ 425€
29.04.2022
06.05.2022
5x ubytovanie
4x polpenzia
autobusom

Na čo sa môžete na jednotlivých miestach tešiť?

Assisi – na prehliadku Baziliky sv. Františka, Baziliky sv. Kláry s jej hrobom a krížom (z ktorého Pán Ježiš prehovoril ku sv. Františkovi : „Choď a oprav môj dom“), Baziliky Santa Maria degli Angeli (v ktorej sv. František zomrel v noci z 3. na 4. októbra 1226).

Lanciano – na eucharistický zázrak, kde sa počas sv. omše premenila časť konsekrovanej hostie na krvácajúce telo.

San Giovanni Rotondo – na prehliadku miest, kde žil Páter Pio, ktorý mal 50 rokov na svojom tele krvácajúce rany – stigmy, až do svojej smrti, návšteva hrobu a múzea Pátra Pia.

Monte Sant Angelo – na najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil sv. Archanjel Michal, prehliadka sanktuária, ktoré je jediným miestom na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú aj prekliatia rodu.

Loreto – na prehliadku Baziliky P. Márie Loretskej, kde sa nachádza dom sv. Rodiny, v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete.

Rím – na prehliadku Vatikánu, Kolosea a antického Ríma, Lateránskej baziliky, Baziliky Santa Maria Maggiore, Pantheonu, Fontány di Trevi, Španielskych schodov a mnoho iného. Možnosť zúčastniť sa audiencie so Sv. Otcom Františkom.

A okrem iného aj zoznámenie sa s novými ľuďmi 😊.

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJAZDU*

1. deň

Odchod zo Slovenska v dopoludňajších hodinách (cca. o 11:00 hod. z Prešova), tranzit cez SK, A, I.

2. deň

Príchod do Assisi v ranných hodinách (cca. o 07:00 hod.), prehliadka Baziliky svätého Františka, svätá omša, Baziliky svätej Kláry s jej hrobom a krížom (z ktorého Pán Ježiš prehovoril ku svätému Františkovi: „Choď a oprav môj dom“), Baziliky Santa Maria degli Angeli (kde vo vnútri sa nachádza kaplnka Porciunkula, kde svätý František zomrel v noci z 3. na 4. októbra 1226 a kde sa založilo aj františkánske hnutie), ubytovanie, voľný program, nocľah.

3. deň

Po raňajkách nakladanie batožiny a presun do San Giovanni Rotondo (cca. 6 hodín jazdy), so zastávkami a krátkymi prehliadkami miest – Loreto – (prehliadka Baziliky P. Márie Loretskej, kde sa nachádza dom sv. Rodiny, v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete) a Lanciano, kde sa približne v roku 750 stal eucharistický zázrak (počas sv. omše sa premenila časť konsekrovanej hostie na krvácajúce telo), príchod do S. G. Rotonda cca. o 18:00 hod., ubytovanie, večera, účasť na modlitbe svätého ruženca pri hrobe svätého Pátra Pia, voľný program, nocľah.

4. deň

Raňajky, odchod na svätú omšu do starého kostolíka, celodenná prehliadka miest spájajúca sa s Pátrom Piom, návšteva nemocnice, ktorú postavil, návšteva múzea, návšteva jeho hrobu, obed a v poobedňajších hodinách presun autobusom (cca. 30 min.) do Monte Sant Angela – na najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil sv. Archanjel Michal, prehliadka sanktuária, ktoré je jediným miestom na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú aj prekliatia rodu. Návrat do S. G. Rotonda, účasť na modlitbe svätého ruženca pri hrobe svätého Pátra Pia, voľný program, nocľah.

5. deň

Po raňajkách nakladanie batožiny a presun do večného mesta – mesta Rím (cca. 6 hodín), ubytovanie, sv. omša, večera. Po vzájomnej dohode je možná prehliadka večerného Ríma, prípadne iný alternatívny program, nocľah.

6. deň

Sv. omša, po raňajkách presun do Vatikánu verejnou hromadnou dopravou v Ríme – možnosť audiencie so Svätým Otcom Františkom, prestávka na obed, prehliadka Baziliky Santa Maria Maggiore, Lateránskej baziliky (hlavná rímska bazilika) a Svätých schodov, Baziliky sv. Klementa, v ktorej sú uložené pozostatky sv. Cyrila, Koloseum, Forum Romanum, návrat na ubytovanie, večera, nocľah.

7. deň

Sv. omša, po raňajkách naloženie batožiny do autobusu a presun do Vatikánu verejnou hromadnou dopravou v Ríme – prehliadka Baziliky sv. Petra s fakultatívnou možnosťou výstupu na kupolu baziliky, vatikánske múzeá,  prestávka na obed, Anjelsky hrad, Piazza Navona, Pantheon, Fontána di Trevi, Španielske schody. Návrat ku autobusu a nočný tranzit na Slovensko.

8. deň

V popoludňajších hodinách príchod na Slovensko.

 

*Zmena programu vyhradená! Minimálny počet účastníkov je 35 osôb. Zájazd je organizovaný v zmysle platných opatrení v daných krajinách v súvislosti s COVID-19.

 

Objednať zájazd

Cena obsahuje:

  • doprava moderným klimatizovaným autobusom,
  • 5 x ubytovanie v 3***hoteloch (1x Assisi, 2x San Giovanni Rotondo, 2x Rím),
  • 5 x raňajky,
  • 4 x večera,
  • miestne taxy za ubytovanie,
  • odborní a technickí sprievodcovia,
  • DPH v jednotlivých krajinách EÚ.

Cena neobsahuje:

  • vstupy do jednotlivých pamiatok a múzeí (Koloseum od 10 €, Vatikánske múzeá od 18 €, Kupola chrámu sv. Petra od 7 €),
  • cestovné lístky na metro (cca 100 minút / 2 € ),
  • komplexné cestovné poistenie (2 €/deň).