Assisi a Rím v pôstnom období

295€
26.03.2023
31.03.2023
3x ubytovanie
3x raňajky
autobusom

Objavte s nami Večné mesto – Rím – historický, umelecký, kresťanský…, Vatikán – malé územie s rozlohou 0,44 km2 s hodnotne neoceniteľnými pamiatkami a Assisi – miesta, ktoré je poznačené životom svätého Františka a svätej Kláry.

 

 

Program*

1. deň: V dopoludňajších hodinách odchod zo Slovenska do Talianska.

2. deň: Príchod do Assisi (9 hod. prestávka), sv. omša, prehliadka Baziliky sv. Františka, Kostola sv. Kláry, následne návšteva Baziliky Panny Márie Anjelskej s Porciunkulovou bazilikou. V popoludňajších hodinách príchod do Ríma, ubytovanie, nocľah.

3. deň: Rím – po raňajkách celodenná prehliadka Ríma (kombinácia pešej prehliadky s presunmi prostriedkami verejnej dopravy). Prehliadka Baziliky Santa Maria Maggiore, Lateránskej baziliky (hlavná rímska bazilika) a Svätých schodov, Baziliky sv. Klementa, v ktorej sú uložené pozostatky sv. Cyrila, Koloseum, Forum Romanum, sv. omša, nocľah.

4. deň: Vatikán – po raňajkách dopoludnia účasť na audiencii u Svätého Otca Františka. Po ukončení prehliadka Baziliky sv. Petra vo Vatikáne. Fakultatívne možnosť výstupu na kupolu baziliky, vatikánske múzeá, Anjelsky hrad, sv. omša, nocľah.

5. deň: Po raňajkách prehliadka Baziliky sv. Pavla, Španielske námestie, Fontána di Trevi, Pantheon. V popoludňajších hodinách voľný program, sv. omša, odchod na Slovensko.

6. deň: Príchod na Slovensko vo večerných hodinách.

*Zmena programu vyhradená! Minimálny počet účastníkov je 35 osôb. Zájazd je organizovaný v zmysle platných opatrení v daných krajinách v súvislosti s COVID-19.
Objednať zájazd

Cena obsahuje:

 • doprava moderným klimatizovaným autobusom,
 • 3 x ubytovanie v hoteli v blízkosti Ríma,
 • 3 x raňajky,
 • sprievodca.

Cena neobsahuje:

 • komplexné cestovné poistenie (2 €/deň),
 • možnosť doobjednať večeru (15 € / deň),
 • vstupy do jednotlivých pamiatok a múzeí (Koloseum od 15 €, Vatikánske múzeá od 25 €, Kopula chrámu sv. Petra od 10 €,
 • cestovné lístky na metro (cca 100 minút / 2 € ),
 • vstup turistického autobusu do centra Ríma 15 €/osoba.

  Objednávka zájazdu:  Osobné údaje objednávateľa:

  Adresa:

  Kontaktné údaje:

  Komplexné cestovné poistenie:

  Miestenka v prvej polovici autobusu:

  Je objednávateľ zájazdu zároveň cestujúcim?

  Pridať spolucestujúceho:


  Poznámky: