16. rozhlasová púť rádia Lumen v Krakove

20€
09.05.2020
09.05.2020
bez ubytovania
bez stravy
autobusom

Poďte s nami duchovne prežiť 16. rozhlasovú púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove.

Svätyňa Božieho Milosrdenstva – v areáli sa nachádza kláštor, v ktorom v 30-tych rokoch 20. storočia žila sv. sestra Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom Milosrdenstve. V tomto areáli sa taktiež nachádza kaplnka, v ktorej je umiestnený obraz Božieho Milosrdenstva a relikvie sv. sestry Faustíny a veľkolepá novovybudovaná bazilika Božieho Milosrdenstva.

Centrum sv. Jána Pavla II. „Nebojte sa!“ – táto svätyňa sa nachádza v bezprostrednom susedstve baziliky Božieho Milosrdenstva. Cieľom tohto centra je šíriť a tvorivo rozvíjať učenie sv. Jána Pavla II. V tomto komplexe sa nachádzajú dva chrámy – horný a dolný kostol, v ktorých sú umiestnené relikvie sv. Jána Pavla II.

PREDBEŽNÝ PROGRAM*

Sobota 09/05/2019

04:00           Odchod z Prešova je plánovaný v sobotu o 04:00 hod. ráno, autobus pôjde po trase Bardejov – Prešov – Poľsko. Počas cesty, ktorá bude trvať cca. 4 hod., bude niekoľko občerstvovacích zastávok, raňajky aj obed počas dňa je potrebné si zabezpečiť z vlastných zásob.

08:00           Príchod do Krakova – Lagiewniki. 15. rozhlasová pút rádia Lumen v Krakove – celodenný program bude zverejnený neskôr.

17:00             Odchod autobusom domov

21:00           Odhadovaný príchod do Prešova

*Zmena programu vyhradená!
Rezervovať

Cena obsahuje:

  • doprava moderným klimatizovaným autobusom,
  • duchovný sprievod.

Cena neobsahuje:

  • komplexné cestovné poistenie           (2,00 € / deň),
  • fakultatívne výlety mimo programu.