Medžugorie (Bosna a Hercegovina) a cestovateľský semafor 2021 – platné od 19.07.2021

2021-07-19T13:14:34+02:00 8. júna 2021|Kategórie: Vaše príspevky|Značky: |

Cestovateľský semafor 2021 – jeho cieľom je umožniť osobám relatívne bezpečné cestovanie do zahraničia a súčasne minimalizovať import nových infekcií, prípadne nových mutácií SARS-CoV-2. Vláda Slovenskej republiky s platnosťou od 19.07.2021 podmienky návratu na SR podstatne zmenila.

Podmienky a povinnosti pri vstupe do Bosny a Hercegoviny (do Medžugoria) (platné od 11.06.2021):

  • negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 z certifikovaného laboratória (nie starším ako 48 hodín ak bol test vykonaný v Európe, resp. 72 hodín ak bol vykonaný mimo Európy), alebo 
  • negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19 z certifikovaného laboratória (nie starším ako 48 hodín ak bol test vykonaný v Európe, resp. 72 hodín ak bol vykonaný mimo Európy), alebo 
  • potvrdením o zaočkovaní vakcínou proti COVID-19 – ak zaočkovanie druhou dávkou (resp. jedinou dávkou v prípade vakcín, ktoré sú podávané v jednej dávke) prebehlo viac ako 14 dní pred príchodom na hraničný priechod Bosny a Hercegoviny, alebo 
  • potvrdením od lekára, že osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období od 14 do 180 dní pred príchodom na hraničný priechod Bosny a Hercegoviny.  

Deti mladšie ako 7 rokov môžu vstúpiť do Bosny a Hercegoviny bez vyššie uvedených potvrdení iba v prípade, že cestujú v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu, a ten disponuje niektorým z týchto potvrdení.  

Výsledky testov (PCR aj antigénového) a potvrdenia musia byť v tlačenej podobe – jeho fyzické preukázanie sa hraničnej polícii.

Podmienky a povinnosti návratu a vstupu na Slovensko od 19.07.2021:

Všetky osoby, ktoré od 9. júla od 6:00 vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa. Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň.

Definícia plne zaočkovanej osoby – platné od 19.07.2021

  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
  • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny
  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Registrácia na e-hranici

Každá osoba, ktorá od 9. júla 2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica a registrovať sa treba pri každom vstupe na územie SR.

To sa netýka plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov a iných výnimiek uvedených v aktuálne platnej vyhláške.

Postup plne zaočkovaných pri príchode zo zahraničia

Plne zaočkované osoby po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu.

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je pri vstupe na územie SR možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Postup nezaočkovaných pri príchode zo zahraničia

Nezaočkované osoby sú po príchode zo zahraničia povinné zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Zdroje:

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr

www.granpol.gov.ba/Content/Read/76?title=Stranci

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#bosna